• 6 maja, 2019
 • admin
 • 0

W dniu 4.05.2019 weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany dostosowujące polskie przepisy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Najgłośniejszym echem odbiły się zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą danych jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę.

Pracodawca może żądać podania

 1. imienia, imion i nazwiska
 2. daty urodzenia
 3. danych kontaktowych

Pracodawca, JEŚLI TO NIEZBĘDNE do wykonywania pracy na danym stanowisku, nadal może przetwarzać dane dotyczące: 

 1. wykształcenia
 2. kwalifikacji zawodowych
 3. dotychczasowego zatrudnienia

Pracodawca NIE MOŻE żądać: 

 1. imion rodziców
 2. adresu zamieszkania

Po zatrudnieniu pracownika

 1. adresu zamieszkania,
 2. numeru PESEL
 3. wykształcenia
 4. numeru rachunku bankowego
 5. innych danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku nałożonego przepisem prawa