image
image
image
O USŁUDZE

Polityka bezpieczeństwa, RODO

SupportIT oferuję zarówno kompleksową budowę Polityki Bezpieczeństwa, jak również poszczególnych jej elementów, np. Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Usługi nasze kierowane są do wszystkich firm – zarówno tych najmniejszych, jak i dużych korporacji, które przetwarzają dane osobowe w swoim przedsiębiorstwie – a wiadomo, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź statutową posługuje się danymi osobowymi, które przetwarza i wykorzystuje w swojej codziennej pracy. My jako firma wspieramy wdrażanie RODO, przeprowadzimy audyt, analizę ryzyka, dostosujemy procesy do środowiska IT, przygotujemy dokumentację oraz przeprowadzimy szkolenia dla pracowników.

Unijne rozporządzenie RODO zastąpiło ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając tym samym nowe regulacje. W kwietniu 2016 roku zostało ono przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, a zawarte w nim przepisy są egzekwowane od 25 maja 2018 roku.Firmy, spółki, mali przedsiębiorcy czy też inne instytucje, niezlależnie od tego, czy gromadzą dane osobowe dostawców, klientów, czy pracowników, zobowiązani są do zachowania odpowiednich zabezpieczeń.

Wszystkie procedury związane z ochroną danych osobowych muszą być opisane w dokumentacji – Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Zanim stworzymy i opracujemy dokumentację, warto poprzedzić ją audytem bezpieczeństwa danych osobowych – który my jako firma chętnie dla Państwa przeprowadzimy. Pozwoli on ocenić, czy przechowujecie, przekazujecie oraz wykorzystujecie dane osobowe w codziennej pracy zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie Danych Osobowych.

image
Konsekwencje

Kontrole i kary finansowe

Kontrola planowa

Zgodna ze stworzonym wcześniej planem kontroli; nie wymaga wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontrola doraźna

Odbywa się poza planem kontroli, najczęściej z powodu doniesienia np. prasowego lub pochodzącego od osoby prywatnej; postępowanie w sprawie naruszenia również nie jest wszczynane.

Kontrola prowadzona w toku postępowania administracyjnego

O długości maksymalnie miesiąca; ustalono limit, by zwiększyć tempo postępowań w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

image
image
image
PUODO zyskał również funkcję uprawniającą do nakładania kar finansowych za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów
Mogą one sięgać wysokości do 20 mln euro lub do 4% rocznego obrotu firmy.
Potrzebujesz audytu bezpieczeństwa / audytu zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych?