loader image
X < >

MySQL php Bootstrap jQuery JavaScript SASS CSS3 HTML5 WordPress
Poprzedni
Następny
SupportIT  »  Oferta  »  Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing z definicji oznacza wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na oddelegowanie swoich zadań firmą zewnętrznym. Największym „problemem” tych firm są zdecydowanie sprawy związane z zadaniami informatycznymi. Wynika to najczęściej z braku czasu czy zasobów ludzkich. Stąd dość często przedsiębiorstwa – zarówno te małe jak i duże korporacje decydują się na współpracę z firmami zewnętrznymi i przekazują swoje zadania związane z IT w ręce specjalistów.
Outsourcing informatyczny
W ramach umowy Outsourcingu IT jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełen wachlarz usług informatycznych. Głównym kierunkiem naszej działalności jest profesjonalna usługa outsourcingu IT skierowana do małych i dużych firm. Przejmujemy wszelkie obowiązki związane z poprawnym działaniem systemów oraz całej infrastruktury informatycznej, wdrażamy nowe rozwiązania informatyczne, dając poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy przy komputerze. Jedną z korzyści umowy outsourcingowej są oszczędności, gdyż zbędne jest utrzymywanie stanowiska informatyka w firmie i budowania niezbędnego zaplecza.

Współpraca z naszą firmą gwarantuje Państwu:

  • stałą kontrolę nad siecią, w tym elementami aktywnymi i pasywnymi, jej modernizację i rozbudowę,
  • administrację i serwis serwerów oraz stanowisk roboczych w siedzibie klienta,
  • obsługa środowisk wirtualnych: VMware, Hyper-V, OpenVZ,
  • administracja, modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznych,
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na urządzeniach backupowych lub w chmurze,
  • naprawy serwisowe,
  • zdalna pomoc i telefoniczny helpdesk,
  • mailowy system zgłoszeniowy,
  • utrzymanie bezpieczeństwa antywirusowego na serwerach i stacjach roboczych,
  • szkolenia dla pracowników.