Czy wiesz czym jest grooming, cyberstalking i cyberprzemoc?

Czym są internetowe patotreści?

Czy jesteś pewien, że twojego dziecka to nie dotyczy, że tego nigdy nie doświadczyło?

Oczywistym jest fakt, że Internet stał się nieodłączną częścią życia, nie tylko osób dorosłych ale również dzieci. Wraz z tą powszechnością pojawia się potrzeba świadomości i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie dla młodych użytkowników niesie ze sobą wirtualna przestrzeń.

Codziennie stajemy więc przed dużym wyzwaniem, chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.  Próbujemy stosować różne rozwiązania – blokowanie określonych treści czy stron za pomocą routera, oprogramowania dla kontroli rodzicielskiej.

Podstawą jest przede wszystkim ich edukacja. Uświadamianie dzieci, rozmawianie o zagrożeniach w Internecie od najmłodszych lat jest kluczowe. Wyjaśnienie im zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, grooming czy kradzież tożsamości pozwala im lepiej zrozumieć potencjalne niebezpieczeństwa.

Grooming to proces manipulacji emocjonalnej, który może być wykorzystywany przez dorosłych w celu wzbudzenia zaufania i nawiązania relacji z dzieckiem w celu wykorzystania go seksualnie, finansowo lub emocjonalnie. Najczęściej dotyczy sytuacji, gdy osoba dorosła, często poprzez Internet, buduje zaufanie i więź z dzieckiem, by następnie wykorzystać tę relację w sposób szkodliwy dla dziecka. Często bywamy nieświadomi. Czasem nasza czujność zostaje uśpiona lub nawet świadomie odsuwamy od siebie myśli o możliwości wystąpienia takiego zjawiska wobec naszych najbliższych. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że ono istnieje i stanowi bardzo poważne zagrożenie, szczególnie  w erze cyfrowej. Dzieci mają  przecież dostęp do różnych platform internetowych!

Cyberstalking to niepożądane, uporczywe i w swoich konsekwencjach niebezpieczne śledzenie lub nękanie drugiej osoby, bardzo częste w Internecie. Obejmuje to nadmierne wysyłanie wiadomości e-mail, SMS-ów, komunikatów na platformach społecznościowych, monitorowanie działań online lub namierzanie osoby poprzez różne media cyfrowe. Często doprowadza to osobę nękaną przez stalkera do stresu, niepokoju.

Cyberstalking, podobnie jak grooming, jest przestępstwem.

Jeśli ktoś czuje się ofiarą cyberstalkingu czy groomingu, ważne jest aby natychmiast zgłosił ten fakt odpowiednim instytucjom lub organom ścigania.

Pamiętajmy, że regularne rozmowy z dziećmi na temat ich aktywności w sieci oraz uczenie ich zdrowego podejścia do relacji online a także kierowania się zasadą ograniczonego zaufania mogą pomóc w zapobieganiu takim zagrożeniom. Dodatkowo, istotne jest wykorzystywanie narzędzi kontroli rodzicielskiej, które mogą pomóc w monitorowaniu dzieci. Kontrola rodzicielska i nadzór nad aktywnością online są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają rodzicom na filtrowanie treści, kontrolę czasu spędzanego online oraz monitorowanie aktywności. To już pierwszy krok do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich dzieci.

W miarę rozwoju Internetu i właściwie na każdym kroku przenikaniem do naszego codziennego życia, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w sieci staje się wspólnym zadaniem społecznym.

Wzajemna współpraca pomiędzy rodzicami, szkołami, społecznościami online i twórcami treści cyfrowych jest bardzo ważna dla stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla najmłodszych użytkowników Internetu.