• 12 lipca, 2018
  • admin
  • 0

Problem bezpieczeństwa firmy w internecie to problem globalny. Dotyczy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na całym świecie, a w obliczu wykorzystywania wielu narzędzi, gromadzenia oraz przetwarzania danych i stałego podłączenia do internetu, jest tematem palącym i wymagającym bieżącego nadzoru. Cyber-bezpieczeństwo, nawet jeśli jest w firmie opatrzone metodologią i rozwiązaniami, nigdy nie jest dane raz na zawsze. Zmieniające się stale zasady, coraz nowsze formy ataków i wynikające z tej płynności zagrożenia, wymuszają wdrażanie w sieci komputerowej zmiennych, dostosowywanych, stale modyfikowanych i wspartych bieżącym monitoringiem procedur.

Wszechobecne zagrożenia

Wdrażając procedury ochronne, należy mieć na uwadze z czym walczymy. Najczęstszymi problemami są ataki hackerskie oraz rozpowszechniane różnymi drogami w internecie wirusy. Atak na komputer lub sieć firmową może być celowany lub zupełnie przypadkowy i wynikający z nieostrożności użytkownika. W obu przypadkach przeciwdziałanie i stosowane zabezpieczenia są podobne.

Serwery – serce sieci komputerowej

To tu wszystko się zaczyna, tu trafiają dane, tu przechowywane są strategiczne dokumenty i mnóstwo informacji, gromadzonych zarówno w obrębie sieci wewnętrznej (dane pracowników, umów i przebiegu projektów, dane kontrahentów, obieg dokumentacji firmowej, etc.), jak i docierając do firmy z zewnątrz. Zarządzanie serwerem i wewnętrzną siecią komputerową nigdy nie może zostać powierzone osobie, która nie posiada stosownych kompetencji. To niezwykle istotna kwestia, która warunkuje każdą wdrażaną procedurę i przyjęte w ochronie bezpieczeństwa schematy.

Żeby firma była zabezpieczona, specjalista musi zadbać o wiele aspektów: systemy ochrony, zapory, programy antywirusowe muszą być na bieżąco sprawdzane, aktualizowane i w razie cienia wątpliwości – zmieniane na skuteczniejsze; system stosowanych haseł musi modyfikowany, a hasła nie mogą być łatwe i oczywiste; musi zadbać o system operacyjny, zyskując pewność, że będzie kolejnym punktem ochrony; regularnie tworzyć kopie zapasowe danych. Problem obsługi serwerów traktowany być musi całościowo i zawsze z uwzględnieniem wielowymiarowych, indywidualnych potrzeb firmy.

Bezpieczeństwo komputerów

Komputery narażone są na bezpośrednie ataki hackerskie. Wyciek przechowywanych na dyskach danych, haseł do obsługi kont pocztowych, bankowych lub wewnętrznych systemów komunikacyjnych, naraża firmę na ogromne straty. Żeby móc mówić o skutecznej ochronie, obok wdrożonych systemów zabezpieczeń, konieczne jest również szkolenie pracowników – muszą rozumieć zagrożenia. To w ich rękach bowiem, leży posługiwanie się dostępnymi narzędziami tak, aby w miarę możliwości minimalizować ryzyko.

Zespół wydelegowanych do ochrony sieci internetowej informatyków powinien dbać o instalację i aktualizowanie systemów antywirusowych, które stanowią pierwszy mur zabezpieczający komputer; stosowane w obiegu danych procedury, uwzględniać powinny bezpieczne hasła, a ich nadawanie nie może wynikać z oczywistych i banalnych do złamania kluczy; wdrożony system identyfikacji użytkowników, z nadawanymi im prawami, uwzględniać powinien ich kompetencje (przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa wykorzystywanych danych) – to aspekt szczególnie istotny w działach finansowych, obsługujących konta bankowe czy zarządzających przetwarzanymi w firmie danymi wrażliwymi.

Od skutecznego systemu ochrony zależy nie tylko bezpieczeństwo firmy – samej w sobie, ale również poziom zaufania klientów, świadomość, że powierzane przedsiębiorstwu dane i informacje (łącznie z korespondencją mailową) nie wyciekną i nie będą stanowiły oręża w hackerskim szantażu.