• 7 marca, 2022
  • admin
  • 0

Usługa Microsoft 365 dla firm zwana dawniej Office365 to połączenie dobrze znanego pakietu Office (Word, Excel, Power Point, Outlook itd.), domeny Windows, hostingu poczty oraz chmury. Gwarantuje on dostęp do aplikacji i plików z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy dostęp do Internetu oraz urządzenie z przeglądarką internetową lub smartfon z Androidem lub iOS.

Jakie aplikacje wchodzą w skład Microsoft 365

W skład usługi chodzą dobrze znane aplikacje pakietu Office jaki zupełnie nowe charakterystyczne dla usług chmurowych.

Pakiet Office

Chmura Microsoft wynosi pakiet Office na zupełnie nowy poziom, umożliwia ona edycję na żywo tego samego dokumentu np. arkusza kalkulacyjnego przez wiele osób jednocześnie. W takiej sytuacji każdy użytkownik widzi na żywo zmiany wprowadzane przez innych i możne na nie reagować.

OneDrive

Kopia zapasowa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. Usługa OneDrive synchronizuje wszystkie pliki użytkownika na żywo z chmurą zapewniając bezpieczną kopie zapasową oraz możliwość przywrócenia usuniętych plików. Użytkownik do sowich plików ma dostęp na wszystkich swoich urządzeniach.

SharePoint

Współdzielone katalogi sieciowe są obecne w niemal każdej firmie, usługa SharePoint wynosi jednak to na zupełnie nowy poziom. Nie potrzebujemy już serwera, na którym umieszczone będą pliki, wszystko przechowywane jest w chmurze. Dodatkowo możemy posiadać kopie wszystkich lub części plików na komputerze dostępnych offline a zmiany zostaną zsynchronizowane automatycznie.

Outlook i Exchange

Usługa Exchange i program Outlook odpowiadaj za obsługę nowoczesnej poczty firmowej oraz współdzielonych w chmurze kalendarzy i kontaktów. W raz z hostingiem poczty otrzymujemy nowoczesne zabezpieczenia poczty.

Microsoft Teams

Komunikatory internetowe stanowią obecnie standard komunikacji, w biznesie kluczowe jest, aby wszelkie wrażliwe informacje były jednak przekazywane bezpieczną drogą. Nowoczesny i bezpieczny komunikator Microsoft Temas jest odpowiedzią na te potrzeby. Oferuje on chat, wideokonferencje, spotkania online i grupy.

Organizacja zadań

W skład pakietu Microsoft 365 wchodzą także aplikacje umożliwiające organizacje zdań w firmie takie jak: To Do, Planner oraz Project. Pozwalają one na rozdzielanie zdań w całej organizacji oznaczanie ich jako ukończonych czy nawet tworzenie całych projektów złożonych z wielu zdań i zależności.

Licencjonowanie Microsoft 365

Microsoft 365 jest usługą subskrypcyjną co oznacza, że jest rozliczany w ramach miesięcznej lub rocznej płatności na każdego użytkownika. Miesięczny model licencjonowania sprawdzi się idealnie w dynamicznych zespołach, gdzie ilość pracowników stale się zmienia. Płacimy w takiej sytuacji tylko za faktycznie wykorzystane licencje.

Zaletą licencjonowania użytkownika jest to, że każdy może posiadać aż 5 urządzeń: komputerów i telefonów. Oznacza to więc że płacąc za jedną licencje możemy obsłużyć większą ilość urządzeń z których korzysta użytkownik co przekłada się na znaczne oszczędności.

Microsoft 365 Bussines Basic

Jeśli już posiadasz licencję wieczystą na pakiet Office możesz skorzystać z planu Microsoft 365 Business Basic. Otrzymujesz usługi chmurowe z znacznie niższą cenę bez aplikacji instalowanych lokalnie na komputerze. Pozwala to na wykorzystanie dotychczasowego pakietu Office do pracy w środowisku chmurowym.

Microsoft 365 Business Standard

Zawiera standardowe aplikacje pakietu Office takie jak: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher oraz usługi chmurowe. Jest standardową licencją stosowaną w sytuacji gdy chcemy zapewnić użytkownikowi wszystkie funkcjonalności oraz aplikacje bez zakupu dodatkowych licencji.

Microsoft 365 Business Premium

Licencja ta zawiera wszystkie elementy Microsoft 365 Business Standard a ponad to zaawansowane narzędzia ochrony informacji oraz urządzeń użytkowników które zostaną opisane w dalszej części wpisu.

Bezpieczeństwo, czyli Microsoft EMS

Firmy, które stawią na bezpieczeństwo informacji z pewnością docenią dodatkowy pakiet jakim jest Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS). Zawiera on szereg rozbudowanych narzędzi pozwalających na zarządzanie tożsamościami i obiegiem informacji w organizacji.

Tożsamości i uwierzytelnianie

Ujednolicony, bezpieczny system uwierzytelniania ułatwia codzienną pracę użytkownikom oraz administratorom. Ci pierwsi docenią wspólne logowanie we wszystkich usługach, a administratorzy pełną kontrolę nad uzyskiwanymi dostępami oraz wgląd w historię zdarzeń.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Wykrywanie ataków i naruszeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa całej organizacji. Stacje robocze oraz chmura są stale monitorowane pod kątem niepożądanych zdarzeń a działania zaradcze są wdrażane natychmiast.

Ochrona przed wyciekami danych

Oznaczaj pliki i informacje jako poufne, aby ograniczyć ich obieg oraz go monitorować. Ochrona informacji w czasie rzeczywistym poinformuje administratora o próbach naruszeń np. wysłania maila z niedozwolonymi danymi czy udostępnienia lub skopiowania poufnego pliku.

Wieczysty pakiet Office a usługa Microsoft 365 – czym się różnią?

Pod względem oprogramowania biurowego pakiety Office oraz Microsoft 365 wyglądają bardzo podobnie jednak występują między nimi znaczące różnice.

Zawsze najnowszy pakiet Office

W przypadku zakupu licencji wieczystej na pakiet Office otrzymujemy aktualne oprogramowanie w momencie zakupu. Będzie się ono starzeć w raz z nowymi wydaniami najpopularniejszego pakietu biurowego. W usłudze Microsoft 365 otrzymujesz stałe aktualizacje do najnowszej wersji pakietu Office.

Integracja z usługami chmurowymi

W usłudze Microsoft 365 użytkownicy mogą wprowadzać zmiany oraz dodawać komentarze w czasie rzeczywistym. W przypadku tradycyjnego pakietu Office jednoczesna edycja pliku przez wielu użytkowników jest niemożliwa bez utraty zmian wprowadzonych przez innych.

Czy warto wdrożyć Microsoft 365 w Twojej organizacji?

Wdrożenie konkretnych rozwiązań w organizacji zawsze należy indywidualnie przeanalizować. Jednak możemy wyróżnić kilka czynników które przemawiają za usługą Microsoft 365.

Nie posiadasz infrastruktury serwerowej

Jeśli nie posiadasz własnych serwerów lub ich parametry nie spełniają wymagań Twojego biznesu warto rozważyć usługę Microsoft 365.  Pozwoli ona zastąpić serwer domeny oraz serwer plików w Twojej organizacji.

Nie posiadasz pakietów Office

W sytuacji w której nie posiadasz na stacjach roboczych pakietów Office a nie chcesz inwestować jednorazowo dużych środków na zakup licencji wieczystych to Microsoft 365. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu płacisz tylko za używane licencje.

Chronisz informacje poufne w organizacji

Ochrona poufnych informacji w Twoim biznesie jest kluczowym elementem a nie dysponujesz obecnie żadnym systemem kontroli obiegu informacji. W takiej sytuacji usługa Microsoft EMS jest idealną odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Jak wdrożyć Microsoft 365

Poprawne wdrożenie usługi Microsoft 365 jest podstawą prawidłowego korzystania z niej w przyszłości. Należy przeprowadzić wiele czynności w tym: migracje poczty, oddelegowanie rekordów DNS, weryfikacje domeny, przygotowywanie polityk.  Należy też migrować lokalne konta na komputerach do kont chmurowych których dane są chronione przed utratą w przypadku awarii komputera. Wiele jest tutaj miejsc w których mogą wystąpić problemy sama błędnie przeprowadzona migracja poczty może powodować nawet 2 dniową przerwę w działaniu poczty mailowej i utratę wiadomości z tego okresu. Dlatego najlepiej jest postawić na profesjonalistów którzy przeprowadzą migrację Twojej organizacji do Microsoft 365. Zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu.