Firma ESET oferuje kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla firm na całym świecie. Rozwiązania dostarczane przez naszego partnera zapewniają ochronę wszystkich elementów infrastruktury IT firmy od komputerów i telefonów użytkowników przez pocztę , sieć firmową po serwery. Skuteczność zabezpieczeń wdrożonych przez firmę ESET potwierdzają liczne certyfikaty. Rozwiązania firmy ESET zapewniają w pełni zdalną kontrolę bezpieczeństwa w firmie i poza nią (sprzęt służbowy) co umożliwia nam stałe dbanie o bezpieczeństwo klientów korzystających z rozwiązań firmy ESET.

Zabezpieczanie komputerów

Rozwiązanie ESET Endpoint Protection Platform (EPP) zapewniają kompleksową ochronę komputerów pracowników przed wszystkimi współczesnymi zagrożeniami przy niemal nie zmienionej wydajności komputera i najwyższej skuteczności w wykrywaniu współczesnych zagrożeń. EEP zabezpiecza komputer przed najnowszymi i zorganizowanymi atakami wymierzonymi w przedsiębiorców w tym: ransomware, kradzież danych i ataki bez plikowe. Firma oprogramowanie firmy ESET jest dostępne na wszystkie popularne systemy operacyjne: MS Windows, Apple macOS.

Współczesne zagrożenia dla komputerów firmowych

Ransomware

Wirusy typu ransowmare po zainfekowaniu komputera w sposób niezauważalny dla użytkownika szyfrują całą jego zawartość. Następnie przestępcy oferują klientowi możliwość udostępnienia klucza deszyfrującego w zamian za okup. Bardzo często okup jest liczony w dziesiątkach a nawet setkach tysięcy złotych po którego zapłaceniu przestępcy mogą i tak nie udostępnić klucza.

Przestępcy stale udoskonalają swoje narzędzia, najnowsze wirusy ransomware nie tylko szyfrują dane ale także lokalizują i nieszczą kopie zapasowe- nawet tą zlokalizowane na serwerze. Rozwiązania EPP blokują ransomware zanim te zdąży się aktywować i dokonać zniszczeń w systemie.

Kradzież danych

Współczesne metody kradzieży danych stale ewoluują. Kiedy w firma dowiaduje się że jej dane zostały wykradzione często jest zaskoczona faktem że włamanie w ogóle miało miejsce. Dopiero po wykryciu włamania firmy wdrażają stosowne zabezpieczenia przed techniką jaka została wykorzystana przez włamywacza. Jednak kolejne włamanie odbywa się nową nie znaną wcześniej metodą.

Aby firma była zawsze przygotowana na najnowsze zagrożenia firma ESET posiada 13 centrów badawczych w których specjaliści 24godziny na dobę analizują najnowsze zagrożenia bazując na danych z 110 milionów komputerów aby móc natychmiast wdrożyć nowe zabezpieczenia na milionach chronionych komputerów.

Ataki bezplikowe

Nie tylko specjaliści od bezpieczeństwa dokonują przełomowych odkryć, również przestępcy odkrywają nowatorskie metody ataków. Najnowsze zagrożenie z którym nie radzą sobie tradycyjne antywirusy bazujące na skanowaniu plików to ataki bezplikowe. Złośliwy kod znajduje się tylko w pamięci podręcznej komputera która nie jest analizowana przez tradycyjne antywirusy.

Programy z rodziny Eset Endpoint Protection stale monitorują pamięć podręczną urządzenia w poszukiwaniu złośliwego kodu. Wykryty kod zostanie zablokowany a informacja o incydencie przesyłana jest bezpośrednio do SupportIT, aby nasi specjaliści mogli przeanalizować źródło ataku i je wykluczyć.

Ochrona poczty

Rozsyłanie wirusów oraz phishing za pomocą poczty mail jest znanym sposobem ataków jednak ostatnio ponownie zyskuje na popularności. Przestępcy wysyłając zainfekowaną pocztę często podszywają się pod klientów, banki czy urzędy, co daje im niemal całkowitą pewność że wiadomość zostanie otwarta. Pracownicy nie potrafią odróżnić prawdziwej wiadomości od fałszywej ponieważ przestępcy potrafią podszyć się pod prawdziwy adres jednostki oraz wysyłają spreparowane pisma oparte na prawdziwych dokumentach.

Podczas ataku bardzo często dochodzi nie tylko do infekcji komputera ale i innych urządzeń na których odbieramy pocztę w szczególności mobilnych na których często nie ma antywirusa. Nowoczesne rozwiązania ESET Mail Security skanują pocztę zanim zostanie dostarczona do Państwa, każda wiadomość jest analizowana w chmurze ESET Dynamic Threat Defense a następnie przekazywana użytkownikowi lub poddawana kwarantannie w przypadku wykrycia zagrożenia. Gdy niebezpieczna wiadomość zostanie zatrzymana administrator zostanie o tym poinformowany.

Zdalnie zarządzaj bezpieczeństwem całej firmy w jednym miejscu

Przy większej ilości urządzeń zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym na każdym z osobna, może być problematyczne i czasochłonne. Rozwiązaniem tego problemy jest ESET Cloud Administrator który pozwala na zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami zabezpieczonymi przez ESET aplikacją dostępną w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu. Aplikacja umożliwia między innymi masowe zlecanie aktualizacji oraz plnowanie skanowania. Po zakończeniu skanowania możesz przeanalizować zbiorowy raport ze skanu wszystkich urządzeń oraz podjąć decyzje jakie korki mają zostać podjęte, a w przypadku wykrycia poważnego zagrożenia administrator zostanie powiadomiony mailem.

Funkcja grupowania urządzeń znacznie ułatwia wdrażanie rozwiązań ESET oraz zarządzanie nimi. Grupy można tworzyć zarówno ręcznie np. działy jak i automatycznie na podstawie kryteriów np. laptopy, serwery. Każda grupa może mieć zdefiniowaną własną politykę bezpieczeństwa zawierającą ustawienia antywirusa, częstotliwość aktualizacji i skanowania, sposób reagowania na zagrożenia oraz ograniczenia nałożone na użytkownika i programy. Dzięki temu nie jest konieczne konfigurowanie antywirusa na każdym stanowisku z osobna podczas dodawania nowego urządzenia, wystarczy zainstalować oprogramowanie ESET a wszystkie ustawienia zostaną pobrane z serwera. Zmiany ustawień lub grup dokonujemy wyłącznie w apliakacji webowej ESET a wszystkie nowe ustawnia zostaną automatycznie pobrane z serwera przez komputery użytkowników.