open menu
Wsparcie informatyczne
Support IT  »  Co robimy  »  Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing z definicji oznacza wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.
outsourcing

Usługa outsourcingu IT ma za zadanie utrzymać ciągłość działania i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej firm. Outsourcing zapewnia zmniejszenie wydatków i zwiększenie jakości usług.

Jedną z korzyści umowy outsourcingowej są oszczędności, gdyż zbędne jest utrzymywanie stanowiska informatyka w firmie i budowania niezbędnego zaplecza.

Współpraca z naszą firmą gwarantuje Państwu:

  • stałą kontrolę nad siecią, w tym elementami aktywnymi i pasywnymi, jej modernizację i rozbudowę,
  • administrację i serwis serwerów oraz stanowisk roboczych w siedzibie klienta,
  • obsługa środowisk wirtualnych: VMware, Hyper-V, OpenVZ,
  • administracja, modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznych,
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na urządzeniach backupowych lub w chmurze,
  • naprawy serwisowe,
  • zdalna pomoc i telefoniczny helpdesk,
  • mailowy system zgłoszeniowy,
  • utrzymanie bezpieczeństwa antywirusowego na serwerach i stacjach roboczych,
  • szkolenia dla pracowników.