open menu
SupportIT  »  Blog  »  RODO – Zmiany w kodeksie pracy

RODO – Zmiany w kodeksie pracy

W dniu 4.05.2019 weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany dostosowujące polskie przepisy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Najgłośniejszym echem odbiły się zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą danych jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę.
zmiany w kodeksie pracy

Pracodawca może żądać podania

 1. imienia, imion i nazwiska,
 2. daty urodzenia, 
 3. danych kontaktowych. 

Pracodawca, JEŚLI TO NIEZBĘDNE do wykonywania pracy na danym stanowisku, nadal może przetwarzać dane dotyczące: 

 1. wykształcenia, 
 2. kwalifikacji zawodowych, 
 3. dotychczasowego zatrudnienia. 

Pracodawca NIE MOŻE żądać: 

 1. imion rodziców,
 2. adresu zamieszkania,

Po zatrudnieniu pracownika

Zakres przetwarzanych danych zmienia się dopiero, kiedy następuje zatrudnienie. Wówczas pracodawca może żądać: 

 1. adresu zamieszkania,
 2. numeru PESEL,
 3. wykształcenia,
 4. numeru rachunku bankowego,
 5. innych danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku nałożonego przepisem prawa.